Otázka:

Je sloveso pokynovať spisovné?

Heslá:

pokynovať

Odpoveď:

Sloveso pokynovať ako nedokonavý náprotivok slovesa pokynúť slovníky slovenského jazyka nezachytávajú. V jazykovej praxi sa vyskytuje zriedkavo, v internetovom vyhľadávači je iba niekoľko dokladov, a to v textoch z právnej oblasti. Zo slovotvorného hľadiska je sloveso pokynovať utvorené správne, jednako znie nezvyčajne, čo si uvedomujú aj jeho používatelia, keď ho dávajú do úvodzoviek. Preto by sme uprednostnili výrazy dať/dávať pokyny.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pokynovať