Otázka:

Ako skloňujeme francúzske meno Jules?

Heslá:

Jules, Jacques, Charles, Descartes, Georges

Odpoveď:

Francúzske meno Jules [žül] sa v slovenčine skloňuje s vypadávaním koncového -es, ktoré sa nevyslovuje: Jula, Julovi, Jula, (o) Julovi, (so) Julom. Takto sa skloňujú aj ostatné francúzske mená zakončené na nevyslovované -es, napr. Jacques [žak] – Jacqua, Charles [šarl] – Charla, Descartes [dekart] – Descarta. Ak nemé -e naznačuje výslovnosť predchádzajúceho písmena g ako ž, pri skloňovaní sa v písme zachováva, napr. Georges [žorž] – Georgea.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Jules