Otázka:

Je správny výraz cyklovací priestor, ktorým sa označuje priestor v cyklovacom zariadení, kde sú uložené skúšobné telesá z betónu?

Heslá:

cyklovať, cyklovací

Odpoveď:

Prídavné meno cyklovací odvodené od slovesa cyklovať lexikografické príručky nezachytávajú, ale je to pravidelne utvorené slovo; porov. valcovať – valcovací (valcovací stroj), murovať – murovací (murovací materiál), skladovať – skladovací (skladovacie priestory), šnurovať – šnurovací (šnurovacie topánky) a pod. V jazykovej praxi sa prídavné meno cyklovací vyskytuje napr. v spojeniach cyklovacia rýchlosť, cyklovacia skúška, cyklovacie zariadenie, cyklovacie relé, cyklovacie komory.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cyklovať