Otázka:

Píše sa Apoštolská stolica alebo Apoštolská Stolica?

Heslá:

Apoštolská stolica

Odpoveď:

Pomenovanie Apoštolská stolica sa píše s veľkým začiatočným písmenom iba na začiatku názvu v slove Apoštolská.


Otázka z 16. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Apoštolská stolica