Otázka:

Správne je spojenie „trpí jedným zo symptómov – urgentnou inkontinenciou“ alebo „trpí jedným zo symptómov – urgentná inkontinencia“?

Heslá:

syntaktická zhoda

Odpoveď:

V súvetí Odhadnite, koľko novodiagnostikovaných pacientov so symptómami LUTUS trpí jedným zo symptómov – urgentnou inkontinenciou treba zachovávať zhodu a termín urgentná inkontinencia má byť v danom spojení v inštrumentáli jednotného čísla (po starom v 7. páde; pýtame sa Čím trpí?). 


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu syntaktická zhoda