Otázka:

Sú nasledovné názvy diplomových prác napísané správne - Kánonické právo katolíckej cirkvi, Odpisy z pohľadu zákona o dani z príjmov, Vznik myšlienky európskej integrácie a jej realizácia?

Heslá:

názvy diplomových prác

Odpoveď:

Názvy diplomových prác, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, sú pravopisne správne – Kánonické právo katolíckej cirkvi, Odpisy z pohľadu zákona o dani z príjmov, Vznik myšlienky európskej integrácie a jej realizácia. 


Otázka z 11. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy diplomových prác