Otázka:

Aké výrazy sa majú používať v oblasti laboratórnej diagnostiky: špecifickosť, špecifita alebo špecificita vyšetrenia a senzitívnosť alebo senzitivita vyšetrenia?

Heslá:

špecifickosť, špecifiká, špecifita, špecifikum, senzitivita, senzitívnosť

Odpoveď:

 

Vlastnosť niečoho špecifického možno vyjadriť výrazmi špecifickosť, špecifika, špecifita, prípadne aj špecifikum. Ide o systémovo synonymné výrazy. Slovo špecificita je utvorené pod vplyvom anglického slova specificity, ktorého slovenskými ekvivalentmi sú uvedené slová. Za synonymné možno považovať aj výrazy senzitivita, senzitívnosť, pričom slovo senzitivita prevláda v odbornej sfére.

 


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu špecifickosť