Otázka:

Je pomenovanie Základná škola energetikov spisovné?

Heslá:

názov školy, pomenovanie školy

Odpoveď:

 

V praxi sa často stretávame s používaním skrátených pomenovaní školy podľa miesta (ulice alebo obce), kde sa nachádzajú, napr. Gymnázium Vazovova (bratislavské gymnázium, ktoré je na Vazovovej ulici), Základná škola Dolné Vestenice (základná škola, ktorá je v obci Dolné Vestenice), Základná škola Košická (bratislavská základná škola, ktorá sídli na Košickej ulici).

Ak je škola pomenovaná po niekom, používa sa v názve nezhodný prívlastok, napr. Základná škola Ľ. Štúra, Základná škola sv. košických mučeníkov, Gymnázium A. Einsteina. Keďže aj v názve ulice Ulica energetikov je použitá forma nezhodného prívlastku, mohol by pri používaní pomenovania Základná škola energetikov vzniknúť dojem, že ide o oficiálny názov školy. Pomenovanie ZŠ energetikov sa pravdepodobne bežne používa v neoficiálnom (ústnom) styku, no v logu školy odporúčame na jednoznačnosť uviesť aj skratku slova ulica – ZŠ Ul. energetikov.

 


Otázka z 04. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 08. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názov školy