Otázka:

Akého rodu je slovo lonž, ktorým sa označuje lano používané pri výcviku jazdeckých a pretekárskych koní?

Heslá:

lonž, lonža

Odpoveď:

 

Slovo lonž „dlhý povraz používaný na spôsob oprát pri výcviku jazdeckých a pretekárskych koní“ sa v v staršom Slovníku slovenského jazyka (2, 1960), ale aj v slovníkoch cudzích slov (napr. v Slovníku cudzích slov, 2005) uvádza ako podstatné meno mužského rodu, kým Slovník súčasného slovenského jazyka (2, 2011) ho zachytáva ako ženské podstatné meno. Ak vychádzame z toho, že slovo lonž je pôvodom cudzie slovo, svojím zakončením na mäkkú spoluhlásku ž by mohlo patriť medzi mužské podstatné mená vzoru stroj, ale rovnako medzi ženské podstatné mená vzoru kosť alebo dlaň. Slovo lonž má pôvod vo francúzskom substantíve longe [lonž], ktoré je vo francúzštine ženského rodu. V češtine sa v danom význame používa slovo lonže, ktoré je v súlade s francúzštinou ženského rodu. Pravdepodobne pod týmito vplyvmi sa v slovenskom jazdectve ustálilo slovo lonž v ženskom rode. Fungovanie slova lonž v jazykovej praxi ovplyvnilo jeho spracovanie v Slovníku súčasného slovenského jazyka.

 


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu lonž