Otázka:

Ako sa dívate na slová kníhpredajca, kníhpredajkyňa a kníhpredajňa?

Heslá:

kníhpredajca, kníhpredajkyňa,  kníhpredajňa

Odpoveď:

 

Predajca kníh alebo majiteľ kníhkupectva sa ustálene nazýva kníhkupec a predajňa kníh je kníhkupectvo. Výrazy kníhpredajca, kníhpredajkyňa kníhpredajňa slovníky vrátane Slovníka súčasného slovenského jazyka nezachytávajú. Pokiaľ ide o ich výskyt v jazykovej praxi, na internete sme našli iba niekoľko dokladov na slovo kníhpredajca, na slová kníhpredajkyňa kníhpredajňa ani jeden. Zo slovotvorného hľadiska sú to korektne utvorené slová, ktoré možno považovať za synonymá slov kníhkupec, kníhkupkyňa kníhkupectvo.

 


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kníhpredajca