Otázka:

Ako mám používať slovo PowerBank v slovenčine? Ak ho treba prekladať, aké slovo je vhodné? Ak ho možno používať v origináli, ako sa skloňuje?

Heslá:

powerbank, powerbankový, externá batéria, záložná batéria, zásobník energie

Odpoveď:

Anglický výraz bank sa do slovenčiny prekladá v určitých kontextoch aj ako úložisko, zásobáreň, zásobník a zložené slovo powerbank ako zásobník energie. V jazykovej praxi sa používajú aj výrazy ako externá batéria, záložný zdroj (energie), záložná batéria, energetický zdroj či akumulátor energie. Všetky uvedené pomenovania však majú všeobecnejší význam, možno nimi pomenovať aj iné typy záložných zdrojov energie, kým spojenie power bank sa v slovenčine používa zrejme iba na pomenovanie externých batérií pre smartfóny a tablety. Preto sa v slovenčine popri uvedených slovenských pomenovaniach naďalej používa aj výraz powerbank (aj v dvojslovnej podobe power bank) ako názov konkrétneho typu externej batérie. Keďže nejde o vlastné meno, odporúčame používať grafickú podobu powerbank s malým začiatočným písmenom. Neživotné podstatné meno mužského rodu powerbank možno skloňovať podľa vzoru dub, t. j. bez/k/o powerbanku (podstatné mená vzoru dub, ktoré sa končia na spoluhlásky k, g, ch, h, majú v lokáli jednotného čísla príponu -u, napr. na boku, vo vlaku, v uchu, aj o powerbanku), s powerbankom, v množnom čísle: powerbanky, bez powerbankov, k powerbankom, o powerbankoch, s powerbankmi. V slovenskej jazykovej praxi sa už používa aj vzťahové prídavné meno powerbankový.


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu powerbank