Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie P/piaristické gymnázium v Leviciach?

Heslá:

piaristické gymnázium v Leviciach, prvé slovenské gymnázium v Revúcej

Odpoveď:

Spojenie piaristické gymnázium v Leviciach Vám odporúčame písať ako všeobecné pomenovanie s malým začiatočným písmenom podobne ako spojenie prvé slovenské gymnázium v Revúcej, ktoré sa v takejto podobe uvádza pri hesle gymnázium aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006, v elektronickej verzii je sprístupnený na našej stránke slovniky.juls.savba.sk). Opierame sa aj o prácu historičky Beaty Suchánskej História piaristického gymnázia v Leviciach (1915 – 1919).


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu piaristické gymnázium v Leviciach