Otázka:

Za vetou Prajeme Vám krásne Vianoce, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2017 má byť bodka alebo výkričník? A ako sa píše spojenie N/nový rok 2017?

Heslá:

nový rok, bodka, výkričník, Vianoce

Odpoveď:

Spojením Nový rok s veľkým začiatočným písmenom sa v slovenčine označuje iba jeden deň – sviatok 1. januára. V novoročných pozdravoch želáme všetko dobré do celého (nového) roku a spojenie nový rok píšeme s malým začiatočným písmenom, t. j. Prajeme Vám krásne Vianoce, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2017. Za oznamovacími vetami s podobným obsahom sa väčšinou nepíše výkričník. 


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu nový rok