Otázka:

Akým spisovným slovom by som mohla nahradiť slová "benchmark" a "indicator"?

Heslá:

benchmark, vzor, vzorová úroveň, porovnávacia úroveň, odporúčaná úroveň, porovnávacia hodnota, norma, parameter, limit, indicator, ukazovateľ

Odpoveď:

Slovo benchmark je v The Oxford Minireference Dictionary and Thesaurus vysvetlené aj ako „point of reference“. Jeho slovenský preklad sme našli v Anglicko-slovenskom počítačovom slovníku: „orientačný bod (referenčný bod umožňujúci skúšky, merania na účely porovnávania)“. Podľa dokladov na internete (približne 600), v ktorých sa používa slovo benchmark v pôvodnej (anglickej) podobe, je tento termín vysvetlený v počítačovej terminológii ako „porovnávací test výkonu počítačov“ a v bankovníctve ako „ukazovateľ, s ktorým sa porovnáva výkonnosť fondu; index, ktorý slúži na porovnanie a hodnotenie“. V súvislosti s textom, ktorý ste nám poslali, Vám navrhujeme niekoľko vhodných ekvivalentov slova benchmark, o ktorých výbere a použití môžete uvažovať: vzor, vzorová úroveň, porovnávacia úroveň, odporúčaná úroveň, porovnávacia hodnota, prípadne jednoslovné norma, parameter, limit. V prípade, ak sa nerozhodnete pre nijakú z navrhovaných možností, Vám odporúčame písanie slova benchmark v pôvodnej (anglickej) podobe. Slovo indicator má v slovenčine ekvivalent ukazovateľ.

 


Otázka z 04. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu benchmark