Otázka:

V registri Ministerstva vnútra SR zapísali názov nášho spolku v podobe Spolok Dobronivských turistov. Nemá sa prídavné meno dobronivských písať s malým d?

Heslá:

dobronivský, Spolok dobronivských turistov

Odpoveď:

Vzťahové prídavné mená utvorené od názvov obcí sa píšu s malým začiatočným písmenom. V grafickej podobe s malým začiatočným písmenom sa uvádza pri názve obce Dobrá Niva prídavné meno dobronivský aj v Pravidlách slovenského pravopisu, 2013. Takisto v názve Spolok dobronivských turistov má byť na začiatku prídavného mena dobronivských malé d. Odporúčame Vám používať takúto pravopisne správnu podobu a požiadať o opravu nesprávneho zápisu v registri Ministerstva vnútra SR.


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dobronivský