Otázka:

Sú správne spojenia zdravotne sociálna starostlivosť, zdravotne sociálna práca, zdravotne sociálny pracovník?

Heslá:

zdravotno-sociálny, sociálny, sociálna starostlivosť

Odpoveď:

V citovaných spojeniach má byť zložené prídavné meno zdravotno-sociálny, resp. zdravotno-sociálna, čiže zdravotno-sociálna starostlivosť, zdravotno-sociálna práca, zdravotno-sociálny pracovník. 

 


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zdravotno-sociálny