Otázka:

Je v poriadku používať výraz národný v názvoch inštitúcií ako napríklad Národná banka Slovenska?

Heslá:

národný, Národný inšpektorát práce, Národný bezpečnostný úrad, Slovenský národný korpus, Národná banka Slovenska, Slovenské národné observatórium, Národná protidrogová jednotka

Odpoveď:

Prídavné meno národný v názvoch rozličných inštitúcií alebo iných organizačných jednotiek s celoštátnou pôsobnosťou je v slovenčine bežné, napr. Národný inšpektorát práce, Národný bezpečnostný úrad, Slovenský národný korpus, Národná banka Slovenska, Slovenské národné observatórium, Národná protidrogová jednotka. Prídavné meno národný má viac významov, jeho použitie v takýchto názvoch sa vzťahuje na význam „týkajúci sa národa ako politického celku, nositeľa štátnej moci“ (porov. lexikografické príručky na www.slovnik.juls.savba.sk, heslo národ). 


Otázka z 21. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu národný