Otázka:

V súvislosti s verejným obstarávaním sa používa sloveso vysúťažiť a výrazy ako vysúťažená zmluva, vysúťažená zákazka. Sú tieto výrazy spisovné?

Heslá:

vysúťažiť, vysúťažený

Odpoveď:

Sloveso vysúťažiť i jeho odvodenina vysúťažený sú systémovo utvorené. Sloveso vysúťažiť sa zaraďuje medzi slovesá s predponou vy- s rezultatívnym významom, napr. vyrokovať „dosiahnuť rokovaním“, vybojovať „dosiahnuť, získať bojom“, vyženiť „získať ženbou“ a pod. Tak aj význam slovesa vysúťažiť možno definovať ako „súťažením získať, dosiahnuť“. 


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vysúťažiť