Otázka:

Ako sa vyslovuje názov obce Diaková – mäkko alebo tvrdo?

Heslá:

Diaková

Odpoveď:

Názov obce Diaková je odvodené od mena Diak (zo všeobecného podstatného mena diak – „pisár“). Podľa R. Krajčoviča meno Diak, ktorým nazývali pisára Pavla, motivovalo vznik názvu jeho usadlosti v podobe Diakova Ves, dnes Diaková (porov. Staršie predspisovné obdobie. Kultúra slova, 2003, č. 3, s. 135, a Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest. Kultúra slova, 2008, č. 3, s. 168). Slovo diak pochádza z výrazu ľudovej latinčiny diacus a to z gréckeho slova diacos s významom „služobník“. Aj keď sa slovo diak v zhode s týmito slovami vyslovuje tvrdo, v názve obce Diaková sa uplatňuje zdomácnená mäkká výslovnosť, čiže [ďiaková]. 


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Diaková
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku