Otázka:

Ako sa volá stredoveký rukopis pomenovaný podľa poľského mesta Supraśl – Supraślský kódex alebo Suprasliensky kódex? Jeho latinský názov je Codex Suprasliensis.

Heslá:

Supraśl, Suprasliensky kódex

Odpoveď:

Názov staroslovienskej pamiatky pomenovanej podľa kláštora v poľskom meste Supraśl by podľa slovenskej slovotvorby mal mať podobu Supraśliansky kódex, resp. Suprašliansky kódex (porov. Litomyšl – litomyšliansky, Supraśl – supraśliansky). Podoba prídavného mena suprasliensky, ktorá sa v názve kódexu zaužívala, je ovplyvnená adjektívom v jeho odbornom latinskom názve: Codex Suprasliensis – Suprasliensky kódex.


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Supraśl