Otázka:

Ako sa píše slovo reservé, ktorým sa vyjadruje, že niečo je rezervované?

Heslá:

réservé, résumé, séparé, rezervácia, rezervé

Odpoveď:

Cudzie slovo, ktorým sa označuje rezervovanie napr. miesta v reštaurácii, na parkovisku, rezervovanie lístka a pod., lexikografické príručky zatiaľ nezachytávajú. V jazykovej praxi sa vyskytuje v troch pravopisných podobách: v pôvodnej francúzskej podobe réservé, v čiastočne adaptovanej podobe reservé a vo fonetickej podobe rezervé. Z uvedených podôb možno odporučiť originálnu podobu réservé alebo pravopisne zdomácnenú podobu reservé, ktorá korešponduje so slovom resumé z francúzskeho slova résumé, ktoré sa adaptovalo v slovenčine v tejto podobe (takisto ako slovo separé z franc. séparé).


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu réservé