Otázka:

Pri skloňovaní názvu podniku treba skloňovať aj označenie štátny podnik, ktoré je pri ňom uvedené?

Heslá:

štátny podnik, prístavok, skloňovanie

Odpoveď:

V názve Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik sa spolu s vlastným menom skloňuje i druhové označenie v pozícii prístavku: zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku; v Slovenskom vodohospodárskom podniku, štátnom podniku; so Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom. V podobných spojeniach sa však označenie formy organizácie zvyčajne skracuje, napr. zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štátny podnik