Otázka:

Aké je sloveso od slova preskripcia: preskribovať alebo preskripovať?

Heslá:

preskripcia, preskribovať, predpis

Odpoveď:

Slovo preskripcia pochádza z lat. slova praescriptio, ktoré je odvodené od slovesa praescribere. V slovenčine má toto sloveso podobu preskribovať.

 


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu preskripcia