Otázka:

Názov Žilinský samosprávny kraj sa píše s veľkým začiatočným písmenom. Akým písmenom písať neoficiálne názvy Žilinská župa alebo Žilinský VÚC?

Heslá:

samosprávny kraj, vyšší územný celok, VÚC, župa, žilinská župa, žilinský samosprávny kraj

Odpoveď:

Neoficiálne označenia súčasných samosprávnych celkov odporúčame písať s malým začiatočným písmenom: žilinská župa, žilinský VÚC. S veľkým začiatočným písmenom sa píšu historické názvy žúp, napr. Nitrianska župa (porov. výklad slova župa v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk).


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu samosprávny kraj