Otázka:

V rámci synchronizovaného plávania je disciplína mixed duet – pár muža a ženy. Aký názov pre túto disciplínu je vhodnejší v slovenčine: miešaný pár alebo zmiešaný pár?

Heslá:

miešaná dvojica, zmiešaná dvojica, miešaný pár, zmiešaný pár, miešané družstvo, zmiešané družstvo, miešaný tím, zmiešaný tím

Odpoveď:

Prídavné mená miešaný, zmiešaný sú vo význame „zložený z rozličných prvkov, častí, vzniknutý miešaním“ synonymné a v jazykovej praxi sa v spojeniach s viacerými podstatnými menami vyskytujú rovnocenne, napr. miešané/zmiešané manželstvo, miešané/zmiešané farby, miešané/zmiešané lesy, miešaný/zmiešaný zbor. Krátky slovník slovenského jazyka (2003) vo výklade prídavného mena miešaný zaznamenáva ako športový termín výraz miešaná štvorhra, pričom pri slove štvorhra uvádza ako príklad slovné spojenie zmiešaná štvorhra. Variantnosť daného výrazu potvrdzujú doklady z jazykovej praxe; v oblasti športu sa používajú aj výrazy miešaná/zmiešaná dvojica (napr. v tenise, biatlone, vo volejbale), miešaný/zmiešaný pár, miešané/zmiešané družstvo, miešaný/zmiešaný tím. To znamená, že aj v synchronizovanom plávaní prichádza do úvahy ako pomenovanie príslušnej disciplíny výraz  miešaná dvojica i zmiešaná dvojica, miešaný pár i zmiešaný pár, pričom možno uprednostniť výraz zmiešaná dvojica.


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu miešaná dvojica