Otázka:

Aký je význam slov národ a národnosť?

Heslá:

národ, národnosť

Odpoveď:

Slová národ národnosť majú viacero významov a vo význame „spoločenstvo ľudí so spoločným jazykom, územím a ekonomickým životom pred historickým vznikom národa, etnikum“ sú synonymné. Všetky významy oboch slov sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 12. 11. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu národ