Otázka:

V predpovedi počasia sa používa slovné spojenie na horách, napr. Na horách vo výške 1 500 m očakávame teplotu 10 °C. Nemá byť správne v horách?

Heslá:

na horách, v horách

Odpoveď:

 

Slovo hora má niekoľko významov: 1. väčšia plocha súvisle porastená stromami (synonymum les), napr. buková hora, zablúdiť v hustej hore, pracovať v hore, 2. prirodzená vyvýšenina v teréne, vrch, napr. vysoká hora, úpätie hory, slnko zapadá za hory, 3. iba pl. hory „pásmo vyšších vrchov...“ (celý výklad slova hora porov. v Slovníku súčasného slovenského jazyka, 1. zv. 2006; tento slovník je aj na našej stránke slovniky.juls.savba.sk). Predpoveď počasia týkajúca sa teploty v horskej výške súvisí s druhým významom slova hora a tu sa na vyjadrenie miesta používa aj predložka na. Formulácia Na horách vo výške 1 500 m očakávame teplotu 10 °C je teda jazykovo správna.


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu na horách