Otázka:

Akým písmenom sa píše slovo kancelária, ak hovoríme o úrade, napr. Kancelária ministra vnútra, Kancelária Národnej rady SR a pod.?

Heslá:

kancelária, kancelária prezidenta, kancelária národnej rady

Odpoveď:

Slovo kancelária odporúčame písať s veľkým začiatočným písmenom, ak ide o plný názov kancelárie ako právnej, riadiacej a reprezentatívnej ustanovizne najvyšších štátnych inštitúcií a úradov, napr. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky. Názov kancelária ministra vnútra odporúčame písať s malým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu kancelária