Otázka:

Sú pravopisne správne tituly Panny Márie Kráľovná Pokoja, Kráľovná Pomoci?

Heslá:

Kráľovná pokoja, Kráľovná pomoci, panna mária

Odpoveď:

Zástupné pomenovania Božej matky s označením kráľovná sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, slová pokoj, pomoc v pozícii nezhodného prívlastku sa ako všeobecné podstatné mená píšu s malým začiatočným písmenom: Kráľovná pokoja, Kráľovná pomoci.


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Kráľovná pokoja