Otázka:

Je správne nájom alebo prenájom?

Heslá:

nájom, prenájom

Odpoveď:

Slová nájom prenájom majúv Krátkom slovníku slovenského jazyka presne vymedzené významy, no v spojeniach so slovesami dať, vziať či vo výkladoch pri slovesách súvisiacich so slovami nájom prenájom sa používajú zástupne. Takéto spracovanie naznačuje, že v jazykovej praxi fungujú podstatné mená nájom a prenájom ako synonymá, podobne boli spracované aj v staršom Slovníku slovenského jazyka, kde sa vo výkladoch oboch slov pripúšťali obidva významy. Na pomenovanie činnosti, pri ktorej si chcem niečo najať alebo prenajať, možno použiť slovo nájom aj slovo prenájom. 


Otázka z 16. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu nájom