Otázka:

Ako sa dívate na slová kníhpredajca, kníhpredajkyňa a kníhpredajňa?

Heslá:

kníhpredajca, kníhpredajkyňa, kníhpredajňa, kníhkupectvo

Odpoveď:

Predajca kníh alebo majiteľ kníhkupectva sa ustálene nazýva kníhkupec a predajňa kníh je kníhkupectvo. Výrazy kníhpredajca, kníhpredajkyňa a kníhpredajňa slovníky vrátane Slovníka súčasného slovenského jazyka nezachytávajú. Pokiaľ ide o ich výskyt v jazykovej praxi, na internete sme našli iba niekoľko dokladov na slovo kníhpredajca, na slová kníhpredajkyňa a kníhpredajňa ani jeden. Zo slovotvorného hľadiska sú to korektne utvorené slová, ktoré možno považovať za synonymá slov kníhkupec, kníhkupkyňa a kníhkupectvo.

 


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kníhpredajca