Otázka:

Je slovo kazítko ako označenie súčiastky, ktorá po čase spôsobí pokazenie kúpeného výrobku, spisovné?

Heslá:

kazidlo, kazítko, kaziť

Odpoveď:

Slovo kazítko nepatrí medzi spisovné jazykové prostriedky. Súčiastku, ktorá spôsobuje po čase pokazenie výrobku, možno nazvať kazivá súčiastka alebo jednoducho kazidlo.


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kazidlo