Otázka:

V našej obci máme dve nové ulice, ktoré chceme nazvať Lipová ulica a Ulica Dr. Vacholda. Sú tieto názvy gramaticky správne? A môžeme slovo ulica zapísať na tabuli aj skratkou ul.?

Heslá:

Lipová ulica, Ulica Doktora Vacholda, skratka ul., ulica, doktor vachold

Odpoveď:

Názvy ulíc v podobe Lipová ulica Ulica Dr. Vacholda zodpovedajú spisovnej slovenčine. Slovo ulica, ktoré tvorí súčasť názvu, možno z priestorových dôvodov zapísať aj skratkou ul.


Otázka z 21. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 04. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lipová ulica