Otázka:

Z akého jazyka pochádza slovenské slovo driemať? Počul som, že pochádza z anglického dream. Vraj to povedal v rozhlase nejaký jazykovedec. Mne sa to nezdá...

Heslá:

driemať, dream, pôvod slova

Odpoveď:

Informácia, že slovenské sloveso driemať pochádza z anglického slova dream nie je pravdivá a nemohla odznieť z úst jazykovedcov. Podľa Stručného etymologického slovníka slovenčiny (Veda 2015) sloveso driemať má pôvod v praslovanskom slove drěmati. Používanie slova driemať v slovenčine je písomne doložené už zo 17. storočia.


Otázka z 03. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 11. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu driemať