Otázka:

Ako je genitív mužského priezviska Behúnek? Názov ulice má byť Ulica Alojza Behúnka alebo Ulica Alojza Behúnku?

Heslá:

Behúnek, Behúnka, Ulica Alojza Behúnka, Alojz Behúnek

Odpoveď:

Priezvisko Behúnek sa skloňuje podľa vzoru chlap. Názov ulice podľa osobnosti menom Alojz Behúnek má mať podobu Ulica Alojza Behúnka. 

Genitív priezviska v podobe Behúnku s -u by zodpovedal priezvisku Behúnka, ktoré sa skloňuje podľa vzoru hrdina. 


Otázka z 07. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 11. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Behúnek