Otázka:

Ako sa skloňuje grécke meno Táles? Zachováva sa v ňom koncové -es alebo sa vynecháva?

Heslá:

táles, skloňovanie, grécke meno, Tálesa, k Tálesovi, o Tálesovi, s Tálesom

Odpoveď:

Grécke meno Táles sa v slovenčine skloňuje so zachovávaním koncového -es, t. j. od Tálesa, k Tálesovi, o Tálesovi, s Tálesom. Koncové -es sa zachováva aj v privlastňovacom prídavnom mene, napr. Tálesova veta, Tálesova kružnica.

 

            


Otázka z 15. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu táles