Otázka:

Sú správne napísané vety „A načo ti bude ten sopliak?“ a „Ja už viem, načo sú tie guličky. Áno? A načo?“ alebo tam má byť predložkové spojenie „na čo“?

Heslá:

načo, na čo, guličky, guľôčky, gulička, guľôčka

Odpoveď:

Na cieľ, účel či príčinu deja (prečo) sa spytujeme opytovacím príslovkovým zámenom načo, ktoré má takúto jednoslovnú pravopisnú podobu. Vo vetách A načo ti bude ten sopliak? Ja už viem, načo sú tie guličky. Áno? A načo? Je správne použité zámeno načo, ktorým sa autor spytuje na účel.

V druhej vete sa však použil nespisovný výraz gulička, ktorý Vám odporúčame nahradiť spisovným ekvivalentom guľôčka. 


Otázka z 18. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu načo