Otázka:

V súčasnosti sa v odborných prácach stretávam s termínom longform žurnalistika. Pomenúva sa tak žurnalistika, ktorá rozoberá tému do hĺbky, čo si vyžaduje viac priestoru (dlhšie články). Nemáme na to v slovenčine vhodnejšie pomenovanie?

Heslá:

longform žurnalistika, hĺbková žurnalistika

Odpoveď:

Podľa nášho názoru nie je vhodné zavádzať v slovenskom odbornom názvosloví termín longform žurnalistika. Tento termín nevystihuje podstatu pojmu a je významovo nepriezračný dokonca aj pre tých používateľov slovenského jazyka, ktorí rozumejú angličtine. Keďže ide o žáner, v ktorom nejde v prvom rade o rozsah, ale o kvalitné hĺbkové spracovanie témy, odporúčame Vám uprednostňovať termín hĺbková žurnalistika, ktorý sa už v slovenčine takisto používa.

 

            


Otázka z 06. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu longform žurnalistika