Otázka:

Ako sa skloňuje francúzske mužské meno Hadot?

Heslá:

hadot, francúzske meno

Odpoveď:

Meno Hadot sa skloňuje podľa vzoru chlap. Hoci sa koncová spoluhláska t vo francúzskom mene Hadot nevyslovuje (vyslovuje sa[ado]), v slovenčine sa v nepriamych pádoch zachováva a aj sa vyslovuje, t. j. N Hadot [ado], G Hadota [adota], D Hadotovi [adotovi], L o Hadotovi [adotovi], I s Hadotom [adotom].


Otázka z 15. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hadot