Otázka:

Ako je správne: človekohodina alebo osobohodina?

Heslá:

človekohodina, osobohodina

Odpoveď:

Výrazy človekohodina aj osobohodina sú spisovné a oba sa používajú v ekonomickej administratíve na pomenovanie hodinovej práce vykonanej jedným pracovníkom. Napr. 16 človekohodín (osobohodín) môže odpracovať jeden pracovník za dva pracovné dni alebo dvaja pracovníci za jeden deň.


Otázka z 14. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu človekohodina