Otázka:

Je slovo brmbolec spisovné?

Heslá:

brmbolec

Odpoveď:

Podstatné meno brmbolec je spisovný výraz. Mohli ste sa o tom presvedčiť v platných kodifikačných príručkách, t. j. v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006), ktoré sú sprístupnené v elektronickej verzii na internetovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 17. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu brmbolec