Otázka:

Je spisovný výraz ak by?

Heslá:

ak by, keby, ak, by, spojka, spojkový výraz, podmieňovací spôsob

Odpoveď:

Spojkový výraz ak by uvádza vedľajšiu vetu s významom neistej alebo neuskutočnenej podmienky (podobne ako spojka keby), napr. ak by si to vyžadovala situácia, môžeme požiadať o pomoc alebo ak by kúpele nepomohli, treba ho operovať. 


Otázka z 07. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ak by