Otázka:

Chcem sa spýtať na spisovnosť výrazu ak by.

Heslá:

ak by, keby, ak, by, spojka, spojkový výraz, podmieňovací spôsob

Odpoveď:

Spojkovým výrazom ak by sa vyjadruje podmieňovací spôsob (podobne ako spojkou keby), napr. ak by si to vyžadovala situácia, môžeme požiadať o pomoc alebo ak by kúpele nepomohli, treba ho operovať. 


Otázka z 07. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ak by
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku