Otázka:

Ako je správne: zblízka i zdiaľky alebo z blízka i z diaľky?

Heslá:

zblízka, z blízka, z diaľky, zďaleka, zdiaľky

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa uvádza príslovka zblízka ako samostatné heslo a pri hesle blízko sa uvádza predložkové spojenie z blízka vo frazeologizme z blízka i z ďaleka s významom „zovšadiaľ“.

Príslovka zdiaľky sa neuvádza ani v Pravidlách slovenského pravopisu, ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) sa uvádza dokonca ako nesprávne slovo, za správny ekvivalent sa považuje predložkové spojenie z diaľky. V platných kodifikačných príručkách sa ako opozitum príslovky zblízka uvádza iba príslovka zďaleka – t. j. zblízka i zďaleka.  Odporúčame Vám preto uprednostňovať spojenia z blízka i z ďaleka alebo zblízka i zdiaľky.


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zblízka