Otázka:

Môže si zato sám alebo Môže si za to sám?

Heslá:

zato, za to

Odpoveď:

           Vo vete Môže si za to sám ide o spojenie predložky za a ukazovacieho zámena to (pýtame sa: Za čo si môže sám?).

Jednoslovný výraz zato sa používa buď ako príslovkové zámeno vo význame „preto“, napr. Potrestali ju zato, že klamala (pýtame sa Prečo ju potrestali?), alebo ako priraďovacia spojka s významom „ale“, napr. nepracoval, zato jedol za dvoch, alebo ako častica, napr. no veď zato!


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zato