Otázka:

Zodpovedajú predvolebné heslá „Začína to prácou“ a „Boj o budúcnosť práve začal“ spisovnej slovenčine?

Heslá:

začať/začať sa, začínať/začínať sa

Odpoveď:

 

Sloveso začať je predmetové, to znamená, že si vyžaduje väzbu s predmetom (vo štvrtom páde), napríklad my začíname prácu skôr, alebo s neurčitkom, napr. (my) začíname pracovať skôr. Keď nevyjadrujeme pôvodcu deja (napr. my začíname), predmetové sloveso sa mení na stavové pridaním zvratného zámena sa, t. j. práca sa začína skôr. Takisto aj v predvolebných heslách, na ktoré ste sa spytovali, má byť stavové sloveso so zvratným zámenom sa: Začína sa to prácou Boj o budúcnosť sa práve začal. Podoby hesiel bez zámena sa nezodpovedajú spisovnej slovenčine.


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu začať/začať sa