Otázka:

Pripravujem do novín rozhovor so športovcom, ktorému vykám. Mám v ňom písať zámená Vy, Váš s veľkými začiatočnými písmenami?

Heslá:

vy/Vy, váš/Váš, vykanie v rozhovore

Odpoveď:

 Písanie tvarov zámen Vy, Váš a Ty, Tvoj s veľkým začiatočným písmenom je záväzné v korešpondencii. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu treba v klasickom liste i v e-maile písať na znak úcty tvary zámen Vy, Váš vždy s veľkým začiatočným písmenom, ale v novinách a časopisoch, ako aj v textoch rozličných reklamných letákov a podobne sa tvary zámen ty, tvoj, vy, váš píšu zvyčajne s malým začiatočným písmenom. Takto Vám odporúčame postupovať aj v rozhovore publikovanom v novinách.

 


Otázka z 29. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vy/Vy