Otázka:

Ako je správne: chce sa mi zvracať alebo chce sa mi vracať? Ako sa správne nazýva reflex, ktorý nás núti vyprázdniť obsah žalúdka?

Heslá:

vracať, zvracať, dáviť, dáviaci/dávivý reflex

Odpoveď:

 

Sloveso zvracať je čechizmus. Činnosť, keď sa vyprázdňuje obsah hornej časti tráviaceho traktu (žalúdka a dvanástnika) ústami, pomenúvajú v slovenčine slovesá vracať dáviť. Od nich sa tvoria dokonavé slovesá vyvrátiť vydáviť. Súvisiace činnostné podstatné mená majú podobu vracanie dávenie a výsledkom takejto činnosti sú vývratky. Reflex, ktorý spôsobuje vracanie (dávenie), sa nazýva dávivý reflex. Všetky uvedené výrazy nájdete aj v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vracať