Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Vojtko? Mám napísať Za opatrovníka ustanovili pána Vojtku, Vojtka alebo Vojteka?

Heslá:

Vojtko, Vojtek, Palko, Kopčo, Botto, Benka, Kopča, Laluha, priezviská zakončené na -o

Odpoveď:

                 V súčasnosti sa mužské priezviská zakončené na -o, ako Palko, Kopčo, Botto, Lenčo, Kňažko, Fico, skloňujú podľa vzoru chlap podobne ako iné životné podstatné mená mužského rodu zakončené na -o, napr. ujo, dedo, Jano, Fero. V genitíve aj v akuzatíve jednotného čísla majú pádovú príponu -a, t. j. (bez) Palka, Kopča, Botta; (vidím) Palka, Kopča, Botta. Takto Vám odporúčame skloňovať aj priezvisko Vojtko a genitív jednotného čísla tvoriť príponou -a, teda  za opatrovníka ustanovili pána Vojtka.

            Príponu -u majú v genitíve a v akuzatíve jednotného čísla mužské priezviská zakončené na -a, ktoré sa skloňujú podľa vzoru hrdina, napr. Benka – Benku, Kopča – Kopču, Laluha – Laluhu aj Vojtka – Vojtku  (na Slovensku máme aj priezviská v podobe Vojtka).

            Tvar genitívu a akuzatívu jednotného čísla Vojteka zodpovedá priezvisku Vojtek.


Otázka z 19. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vojtko