Otázka:

Čo vyjadruje slovo načim?

Heslá:

načim

Odpoveď:

Slovo načim je vetná príslovka (podrobnejšie o vetných príslovkách sa dočítate v Morfológii slovenského jazyka na str. 571 – 572 v časti Obsahové príslovky na www.juls.savba.sk). Aj keď sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka vetná príslovka načim hodnotí ako bezpríznaková, z hľadiska súčasnej jazykovej praxe, v ktorej sa uprednostňuje synonymum treba, pociťuje sa ako zriedkavejší výraz, azda s príznakom hovorovosti.Dostatok príkladov na používanie vetnej príslovky načim nájdete v slovníkoch (Slovník slovenského jazyka, Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenčiny) a časopisoch (Kultúra slova, Slovenská reč) na našej webovej stránke.


Otázka z 14. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu načim