Otázka:

Názov amerického filmu War Horse preložili do slovenčiny ako Vojnový kôň. Nemal by to byť Vojenský kôň?

Heslá:

vojnový kôň, vojenský kôň, vojnový/vojenský

Odpoveď:

 Prídavné meno vojnový sa v slovenčine používa vo význame „súvisiaci s ozbrojeným bojom armád (t. j. s vojnou)“ v spojeniach ako vojnový hrdina, vojnové dieťa, vojnová vdova, vojnová korisť. Prídavné meno vojenský má význam „vzťahujúci sa na vojsko, súvisiaci s vojakmi, s vojnou“ a používa sa v spojeniach ako vojenská jednotka, vojenská uniforma, vojenské auto, vojenské lietadlo, vojenský vlak. Kôň, ktorého používa vojsko, sa po slovensky nazýva vojenský kôň a v angličtine sa preň používa spojenie military horse. Anglické podstatné meno war s významom „vojna“ sa vo väčšine spojení (v ktorých má funkciu prívlastku) prekladá do slovenčiny ako vojnový (napr. war baby = vojnové dieťa, war bride = vojnová nevesta, war crime = vojnový zločin), niekedy ako bojový (napr. war song = bojová pieseň, war painting = bojové pomaľovanie). Ak si režisér Steven Spielberg zvolil pre svoj film pomenovanie War Horse a nie Military Horse, mal zrejme na mysli príbeh koňa v čase vojny, čomu zodpovedá slovenský preklad Vojnový kôň.


Otázka z 17. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vojnový kôň